Smluvní podmínky (VOP)

§1 – Rozsah

(1) Tyto obchodní podmínky Peggy's Wine House Inh. Peggy Datzmann (dále jen: „Prodávající“) se vztahují na veškerý prodej, dodávky a služby prodávajícího, které zákazník nakupuje u prodávajícího prostřednictvím jeho internetového obchodu. Zahrnutí podmínek zákazníka je v rozporu, pokud se strany výslovně nedohodly jinak.

(2) „Zákazníci“ jsou spotřebitelé i podnikatelé, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze primárně přičíst její obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti. Podnikatelem je naopak každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své samostatné profesní nebo obchodní činnosti.

(3) Nabídky prodávajícího obsahující alkohol jsou zaměřeny výhradně na zákazníky, kteří jsou oprávněni toto zboží nakupovat podle příslušné země dodání a tam platných předpisů na ochranu mládeže.

§2 - Uzavření smlouvy

(1) Produktové nabídky prodávajícího představují pouze výzvu pro zákazníka k podání nabídky nákupu. Dokončením objednávkového procesu předává zákazník prodávajícímu závaznou nabídku nákupu. Přijetí této nabídky koupě prodávajícím probíhá pouze prostřednictvím samostatného prohlášení o přijetí do 2 pracovních dnů po obdržení nabídky koupě.

(2) Proces objednávky zákazníkem začíná vložením produktu do nákupního košíku. To se provádí pomocí tlačítka "Přidat do košíku" na stránce detailu produktu.
Zákazník má v nákupním košíku nejprve možnost změnit množství objednávky zadáním požadovaného množství a stisknutím tlačítka „Aktualizovat nákupní košík“ nebo smazáním produktu z nákupního košíku stisknutím tlačítka „X“.
Jakmile zákazník naplní svůj osobní nákupní košík požadovanými produkty, může pokračovat v procesu objednávky kliknutím na tlačítko „Pokračovat k pokladně“ na následující stránce.

A)   Objednávky přes tlačítko "Přejít k pokladně":
Pokud se zákazník již dříve zaregistroval do internetového obchodu prodávajícího, může pokračovat v objednávce zadáním své registrované e-mailové adresy a příslušného hesla do pole A. Pokud zákazník ještě není registrován, může si buď vytvořit zákaznický účet u prodejce přes pole B. "VYTVOŘIT ZÁKAZNICKÝ ÚČET" nebo pokračovat v objednávce jako host bez založení zákaznického účtu přes pole C. "NÁKUP BEZ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU". V obou případech musí zákazník uložit své osobní údaje a prostřednictvím „rozbalovací nabídky“ si může vybrat způsob platby nabízený prodejcem.
 
Pokud zákazník zvolí možnost „kreditní karta“, je nejprve přesměrován na vstupní obrazovku pro údaje o kreditní kartě.
 
Kliknutím na tlačítko „OK“ zákazník potvrdí výše uvedené údaje a zobrazí se mu přehled jeho objednávek.
 
 

(3) Zpracování a kontaktování nákupu se provádí e-mailem pomocí softwaru pro automatizované zpracování nákupu. Zákazník se proto musí ujistit, že e-mailová adresa, kterou uvedl pro nákupní transakci, je správná, aby přes ni mohla probíhat korespondence. Pokud jsou použity spamové filtry, musí zákazník zajistit, aby byly přijaty všechny e-maily zaslané prodávajícím nebo jeho poskytovateli služeb zpracování nákupu za účelem nákupu.

§3 - Smluvní skladování

V potvrzení objednávky, které následuje po potvrzení přijetí objednávky v případě přijetí smlouvy, obdrží zákazník údaje o své objednávce, dále všeobecné obchodní podmínky, informace pro zákazníka a storno podmínky spolu se vzorovým formulářem pro odstoupení od smlouvy e-mailem. Text smlouvy prodávající po uzavření smlouvy neukládá. Odpovídající rozsáhlejší trvalé zabezpečení nabídky si tedy musí zajistit zákazník sám (např. podle snímku obrazovky).

§4 - Ceny

Ceny uváděné prodávajícím zahrnují všechny cenové složky včetně příslušné zákonné německé daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je uvedena samostatně. Náklady na balení a dopravu jsou zobrazeny a zobrazeny samostatně pro příslušnou nabídku produktu nebo prostřednictvím odkazu "Náklady na dopravu". Na přeshraniční dodávky se mohou vztahovat další cenové složky, jako jsou dodatečné daně, cla nebo jiné poplatky.

§5 - Platební podmínky


Platby lze provést následovně:

Platba bankovním převodem 

Po provedení nákupu bude zákazník informován o údajích o účtu prodávajícího pro platbu. Po připsání částky platby na uvedený účet prodávajícího bude zboží expedováno;

Platba přes PayPal

Po objednání přes tlačítko „Koupit“ je zákazník přesměrován na stránku PayPal, která iniciuje platbu prodejci zákazníkem. Z účtu PayPal zákazníka se strhne pouze při uzavření smlouvy. Po potvrzení platby PayPalem je zboží odesláno;

platba v hotovosti

Pokud je zboží vyzvednuto v provozovně prodávajícího nebo dodáno osobně prodávajícím.

§6 - Doručení

(1) Dodací lhůty uvedené u produktů začínají běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy resp v případě plateb a převodů PayPal se postupuje podle pokynů zákazníka k platbě jeho poskytovateli platebních služeb. Dodání se uskuteční nejpozději ve stanovené dodací lhůtě. Připadne-li poslední den dodací lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek v místě dodání, nastupuje místo tohoto dne následující pracovní den.

(2) V případě dodání mimo Německo se prodlužuje nejzazší dodací lhůta uvedená u produktů o 5 pracovních dnů pro dodávky v rámci členských zemí EU, jinak o 10 pracovních dnů.

§7- Výhrada vlastnictví

(1) Dodané zboží zůstává až do splnění všech nároků ze smlouvy majetkem prodávajícího.

(2) Je-li zákazníkem podnikatel, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální fond, platí výhrada vlastnického práva i nad rámec probíhajícího obchodního vztahu až do vypořádání všech nároků, na které má prodávající v souvislosti se smlouvou nárok.

§8 - Odpovědnost za vady

Platí právní předpisy.

§9 – Jazyk smlouvy

Smluvní jazyk je němčina a angličtina.

§10 - Závěrečná ustanovení

(1) Právo Spolkové republiky Německo.

(2) Volba práva podle odstavce 1 se vztahuje na zákazníky, kteří neuzavírají smlouvu na samostatnou odbornou nebo obchodní činnost (spotřebitele ve smyslu § 1 odst. 2 věty 1), pouze v rozsahu, v jakém je ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními zákona č. stát, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště, je odvoláno.

(3) Předpisy o prodejním právu OSN neplatí.

Poznámka k online platformě Evropské komise pro mimosoudní řešení sporů:

Prostřednictvím NAŘÍZENÍ (EU) č. 524/2013 ze dne 21 Dne 1. května 2013 se EVROPSKÝ PARLAMENT a EVROPSKÁ RADA rozhodly vytvořit internetovou platformu, která by měla umožnit nezávislé, nestranné, transparentní, efektivní, rychlé a spravedlivé mimosoudní online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli v souvislosti s online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online. Spotřebitelé obdrží prostřednictvím adresy URL https://ec.europa.eu/consumers/odr/ více informací a přístup k platformě.

Společnost Peggy's Wine House není ochotna ani povinna se účastnit postupu urovnání sporu před jedním ze spotřebitelských rozhodčích senátů. Neexistuje žádná zákonná povinnost zúčastnit se.

Vynakládáme maximální úsilí k urovnání jakéhokoli sporu smírně se všemi našimi zákazníky a nevidíme potřebu účastnit se těchto arbitrážních řízení.

V několika málo případech, kdy dohoda není možná, se každý zákazník může obrátit na obecné soudy. Jsme rádi, že naši zákazníci tuto metodu doposud nemuseli používat.

Pokud existuje spor, který byste s námi chtěli vyřešit, kontaktujte nás prosím přímo na následující e-mailové adrese: info@peggyswinehouse.de